Αλλαντικά

Προσούτο

Αλλαντικά

Ελληνικά Αλλαντικά

 

Συσκευασία

COW

Παράγεται από Μοσχαρίσιο κρέας

ALLANTIKA icons BIG

Παράγεται από Χοιρινό κρέας

PRESERV

Διατηρησιμότητα