Προϊόντα Κοτόπουλου IQF

Συσκευασία

OLLANDIA

Προϊόν Ολλανδίας

Κοτόπουλο

PRESERV-18_months

Διατηρησιμότητα

Διατηρησιμότητα