Τυροκομικά Αυστρίας

 

Συσκευασία

Παράγεται από Αγελαδινό γάλα

PRESERV

Διατηρησιμότητα

AYSTRIA

Παράγεται στην Αυστρία